ceny a podmínky

Ceny a podmínky

Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

Individuální sezení s dospělými i s dětmi obvykle trvá 50 minut, párová terapie trvá obvykle 90 minut. 

Cena za individuální sezení je 600 až 800,-Kč dle možností klienta, párová terapie 1000,- Kč.

Na telefonu nejsem vždy dostupná, v průběhu konzultací na telefonáty nedopovídám. 

V případě, že pošlete SMS zprávu, ozvu se vám ještě téhož dne zpátky. 


Bezplatné odvolání dohodnutého termínu je možné 24h před smluveným sezením. 

V opačném případě je potřeba uhradit plnou cenu sezení. 

Důvěrnost informací a zachování mlčenlivosti považuji za důležitou součást své práce.  

Vypracování zpráv provádím pouze ve výjimečných situacích. Tato služba je zpoplatněna.